Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju organizuje studijsku posjetu univerzitetima u Njemačkoj (gradovi Ulm i Würzburg) u periodu od 16.06.2020. do 25.06.2020. godine. Cilj putovanja je upoznavanje organizacije i načina studiranja u Njemačkoj, upoznavanje kulturno-historijskih znamenitosti Njemačke i gradova u kojima će se boraviti, te stvaranje kontakata između univerziteta kao organizacionih jedinica i studenata kao pojedinaca. Uslov za prijavu je poznavanje njemačkog jezika, a alternativno može i engleski jezik.

Studentima su pokriveni svi troškovi putovanja i smještaja, a troškove ishrane snose sami.

Pozivaju se svi zaintresovani studenti da se prijave na studentsku službu Fakulteta do 15.01.2020. godine.