Finansijski menadžment

Finansijsko računovodstvo

Ekonomija okoliša

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Analiza poslovanja

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu

Međunarodni marketing

Poslovna etika

Ponašanje potrošača

Analiza investicija

Finansijska tržišta i institucije

Menadžment ljudskih resursa

Organizacija

Psihologija menadžmenta