Finansijski menadžment

Finansijsko računovodstvo

Bankarstvo

Ekonomika osiguranja

Finansijska tržišta i institucije

Životno osiguranje

Finansijski modeli i metode u bankarstvu i osiguranju

Izborni predmet

Organizacija

Poslovna etika

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Menadžment u osiguranju

Analiza investicija

Međunarodne finansije

Poslovno odlučivanje

Bankarski menadžment

Finansijsko računovodstvo