Finansijski menadžment

Finansijsko računovodstvo

Poslovno odlučivanje

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Marketing komuniciranje

Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu

Međunarodni marketing

Poslovna etika

Ponašanje potrošača

Analiza investicija

Finansijska tržišta i institucije

Menadžment ljudskih resursa