Obavještavamo studente III godine, smjera Opći menadžment, da će usmeni ispit iz predmeta Marketing komuniciranje biti održan u subotu, 05.10.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati u kabinetu predmetnog profesora.