Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će upis i ovjera semestra biti od 25.09.2019. do 05.10.2019. godine. Studenti su dužni popuniti upisni materijal i zajedno sa indeksom predati u studentsku službu. Studenti su također obavezni potpisati Ugovor o studiranju za akademsku 2019/2020., te uplatiti prvu ratu školarine za navedenu akademsku godinu.