Obavještavamo sve studente Fakutleta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da će se prijave ispitnih rokova u septembru vršiti od 30.08.2019. godine do 06.09.2019. godine. Molimo studente koji nisu izmirili troškove školarine za akademsku 2018/2019. godinu da to učine do 28.09.2019. godine.