Obavještavamo sve vanredne studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da je došlo do izmjene rasporeda nastave (za oba ciklusa studija). Za više informacija pogledati link za raspored nastave.