O B A V J E Š T E NJ E

O SVEČANOJ PROMOCIJI DIPLOMANATA, MAGISTRANATA I DOKTORANATA

FAKULTETA ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU

Poštovani diplomanti, magistranti i doktoranti,

Obavještavamo Vas da će se u nedjelju, 28.04.2019. god., u prostorijama Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići 439., opština Kiseljak) održati svečana promocija diplomanata, magistranata i doktoranata Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku.

Prije početka svečanosti, potrebno je da uplatite iznos od 100,00 KM za troškove štampanja diplome i organizovanja promocije. Uplatu možete izvršiti na žiroračun Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, broj: 3386 7022 1885 9702, svrha doznake: troškovi izrade diplome. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati na dan promocije.

Napominjemo da navedene uplate možete izvršiti i na blagajni Fakulteta, ali preporučujemo da zbog izbjegavanja nepotrebne gužve to učinite preko navedenog žiroračuna.

U nastavku slijedi Program svečane promocije :

09:30 h                      - okupljanje diplomanata, magistranata i doktoranata

09:30 – 10:30 h        - prijava na studentsku službu;

                                    - preuzimanje TOGA i fotografisanje;

11:00 h                       - ceremonija dodjele diploma

12:30 h                       - koktel

                                                                                                                                                  R E K TO R

                                                                                                                                     prof.dr. Rasim Dacić

 

pdfObavještenje i poziv na svečanu promociju diplomanata, magistranata i doktoranata