Obavještavamo redovne studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da će nastava u ljetnom semestru početi 04.03.2019. godine (ponedjeljak), dok će nastava za vanredne studente početi 08.03.2019. godine (petak). Nastava za studente u odjeljenju u Tuzli će početi 07.03.2019. godine (četvrtak).