Obavještavamo vanredne studente prve godine, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će se parcijalni test iz predmeta Uvod u ekonomiju održati 08.12.2018. godine u terminu predavanja. Napominjemo da su studenti dužni pripremiti kalkulatore, zbog činjenice da neće biti dozvoljeno korištenje kalkulatora na mobilnim telefonima.