Obavještavamo vanredne studente III godine, da će test iz predmeta Finansijski menadžment biti održan u subotu, 01.12.2018. godine. Test će osim teorijskog djela, koji je obađivan sa predmetnim profesorom, sadržavati i zadatke koje je obrađivao predmetni asistent na vježbama. Studenti su dužni obezbjediti finansijske tablice i odgovarajuće kalkulatore (upotreba kalkulatora na mobilnim telefonima neće biti dozvoljena).