Obavještavamo studente da će popravni ispit iz premeta Međunarodni marketing biti održan 07.07.218. sa početkom u 10:00 sati u sali broj 4. Dana 06.07.2018. u 18:00 sati i 07.07.2018. godine u 09:00 sati biti će omogućen uvid u radove sa završnog ispita i ocjenjivanje predispitnih aktivnosti (doprinosa na nastavni i seminarskih radova) i upisivanje konačnih ocjena, gdje su studenti obavezni lično pristupiti. Svi studenti koji nakon sabiranja bodova iz predispitnih aktivnosti i bodova sa završnog ispita nisu osvojili ukupno 55 bodova (Zakira Šehić, Amira Muratović, Alma Baljić, Dijana Čengić, Dženita Mulić, Emir Zerdo, Muhamed Ganić, Benjamin Bajrić, Suzana Kadrić i Enes Panjeta) i studenti koji nisu izlazili na termin završnog ispita, trebaju pristupiti terminu popravnog ispita. Upisivanje ocjena poslje popravnog ispita izvršiće se 07.07.2018. godine u 11:00 sati.

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top