Kodeks ponašanja studenata Univerziteta u Travniku  donosi se radi definisanja ponašanja studenta u skladu sa njihovim pravima i obavezama. Cilj Univerziteta jeste da studentima omogući realizaciju njihovih prava uz zadovoljenje najviših standarada visokog obrazovanja, ali se takođe oĉekuje da studenti prakticiraju svoja prava i izvršavaju svoje obaveze poštujući društvene, etiĉke i moralne principe.

Molimo studente da se pridržavaju navedenog kodeksa.

                                                                                                                                                          UPRAVA FAKULTETA

 

pdfKodeks ponašanja studenata

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top