IMG 0942

 

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju organizuje webinar i interaktivnu radionicu na temu „Vođenje karijere“, koja će se održat u petak, 26.11.2021.godine u 17.30 h, putem Google meet-a u amfiteatru Fakulteta  za studente svih godina, nakon kojeg će se održati nastava po rasporedu.

Online predavanje i radionica se održavaju ispred Centra za razvoj karijere i imaju za cilj da studente  upoznaju sa alatima i tehnikama za uspješno upravljanje karijerom. Savremene organizacije su shvatile da profesionalni put pojedinca ne trebaju prepuštati slučaju, već ga usmjeriti na  pravi način i uskladiti sa ciljevima organizacije. Na predavanju će se govoriti o brojnim prednostima planiranja i razvoja karijere kao kao što su:  profesionalni razvoj zaposlenih (sa akcentom na swot analizu  ličnog razvoja), šanse za raznovrsnije poslove, mogućnost bolje zarade, jačanje samopouzdanja i osjećaja sopstvene vrijednosti i  o još mnogo drugih tema vezanih za lični i profesionalni razvoj. 

Prijave putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-wanLEIFdy6snrP07pnq8QNCgZq8hStoHooPnGjo8VE_XIw/viewform?usp=sf_link

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.