Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku priredio je svečani prijem brucoša za akademsku 2018/2019. godinu. Ovom prilikom prof. dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku, poželio je uspješan početak nastave brucošima, te istakao da je Univerzitet u Travniku akreditovan. „Nastojimo postići evropske standarde u oblasti visokog obrazovanja zbog čega su naše diplome priznate u BiH i inostranstvu. Neki od njih su: kvalitet nastavnih programa, savremeno opremljen prostor, veliki broj nastavnika u radnom odnosu, učešće stranih predavača i stučnjaka iz prakse u nastavnom procesu, rad u manjim grupama, mogućnost sticanja praktičnih znanja kroz saradnju sa velikim brojem privrednih i društvenih organizacija, saradnja sa visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu, administracija u službi studenata, a sve prema zahtjevima Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete BiH. Cilj je da se naši studeti u toku studija osposobe za kreativno i efikasno uključivanje u društvene i privredne tokove savremenog svijeta. Želja nam je da u vama, mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo da ćete nakon završenih studija dobiti priliku da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi “, istakao je rektor Dacić.

 Slika 11

Studentima su na raspolaganju najsavremeniji uslovi studiranja u objektu koji se nalazi na putnoj relaciji Sarajevo-Kiseljak, udaljenom 20-tak km od centra Sarajeva, kao i u novoizgrađenom objektu u Tuzlanskom kantonu. Izgrađeni su u skladu sa najvišim evropskim standardima i sadrže veliki broj učionica, amfiteatara, nastavničkih kabineta, računarski centar, veliki bibibliotečki fond, čitaonice, studentske restorane i brojne druge sadržaje.

 Slika 001

Studentima se prilikom svečanog prijema obratio i prof.dr. Namik Čolaković, dekan Fakultetta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji je čestitao na opredjeljenu za studije na Univerzitetu u Travniku i poželio uspješan početak studiranja naglašavajući važnost ulaganja u obrazovanje i pronalaženje adekvatnog zanimanja. „Ove godine se navršava 11 godina postojanja i rada Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju. Od osnivanja do danas, konstantno radimo na unapređenju fizičkih i ljudskih resursa i kvalitete nastavnih planova i programa. Od akademske 2016/2017. godine, Fakultet organizuje i dislociranu nastavu u novoizgrađenom objektu u Tuzlanskom kantonu.¨-istakao je dekan Čolaković.

 

Slika 8

 

Studentima se obratila Aida Zolota, MA, viši asistent na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, koja je studente informisala sa osnovnim principima bolonjskog procesa i uputila pravila studiranja, način prijave ispita te je naglasila koje su njihove osnovne obaveze. Mr. Zolota je rekla kako je obrazovanje dvostrani proces, u kojem se nalaze studenti sa jedne strane, a profesori i asistenti sa druge, te samo uz njihov zajednički trud i rad moguće ostvariti rezultate.

 

Slika 6

 

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa novim prostorom, nastavnicima i saradnicima sa kojima će se sretati tokom studija i administartivnim osobljem. Predstavljena je i organizacija studija na Fakultetu, plan i program po kojem će studirati, materijalno-tehnički uslovi neophodni za realizaciju nastavnih planova te druge korisne informacije.

 

Slika 13