U organizaciji Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju  Univerziteta u Travniku,  u Sarajevu održan 4. Međunarodni naučnostručni simpozij

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, članica prvog nezavisnog Univerziteta u Travniku,   17. i 18. maja  2013. god. u Sarajevu je uspješno organizovao četvrti Međunarodni naučnostručni simpozij na temu "Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji  prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja".

Ovogodišnji Simpozij imao je četiri tematske cjeline i to:

-       inovacije u reformi nastavnih planova i programa u skladu sa Bolonjskim procesom,

-       doprinos inovacija u nastanku i razvoju poduzetničkih ideja i korporativnom poduzetništvu,

-       moguće inovacije u turizmu i

-       interni i eksterni faktori ekonomske krize  i mogući doprinos inovacija u njhivom rješavanju.

Njegov osnovni cilj jeste da ponudi moguće inovacije u ovim oblastima kao bitan iskorak  izlaska iz postojećeg stanja, ublažavanja  ili potpunog eliminisanja negativnih efekata krize i recesije.

Simpozij, međunarodnog karaktera, privukao je pažnju brojnih stručnjaka, eminentnih profesora iz BiH i zemalja regiona, koji su svojim učešćem potvrdili značaj održavanja ovakvih naučnostručnih skupova, ali i ukazali na značaj inovacija  kao izuzetno značajnog  faktora u prevazilaženju krize.

Nakon svečanog obraćanja rektora Univerziteta u Travniku,  prof.dr. Rasima Dacića, povjerenje da uvodnim izlaganjem na temu  "Razvoj modela  preduzetnog univerziteta na prostoru zapadnog Balkana" ozvaniči početak radnog dijela Simpozija,  ukazano je dugogodišnjem profesoru Univerziteta u Beogradu i dekanu i osnivaču Beogradske bankarske akademije prof.dr. Hasanu Haniću. Inače na dvodnevnom Simpoziju  učešće je uzelo više od pedeset (50) učesnika,  a na održanim sesijama prisutni su upoznati sa radovima  trideset i dva izlagača (32).

Treba napomenuti da je u okviru dvodnevnog Simpozija održan i okrugli sto na temu "Doprinos inovacija kvalitetnom razvoju poduzetništva na bazi klastera u okviru korporativnog poduzetništva regiona", nakon čega su uzvedeni zajednički zaključci sa ovog naučnog skupa.

O kvalitetu svega prezentiranog , prema riječima predsjednika Organizacionog odbora Simpozija prof.dr. Zećira Hadžiahmetovića u dovoljnoj mjeri svjedoči i objavljeni   "Zbornik apstrakata", ali i  radovi koji će biti objavljeni u "Univerzitetskoj hronici" , časopisu Univerziteta u Travniku indeksiranom u nekoliko baza podataka.

Ceremonijom uručenja certifikata  izlagačima i učesnicima završen je 4. Međunarodni simpozij na temu "Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja " koji se u organizaciji Univerziteta u Travniku Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju uspješno održao u Sarajevu.

Realizaciji Simpozija pomogli su pokrovitelji  Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, hotel "Hollywood", medijski pokrovitelji radio "Kameleon"  i radio "M", srebreni sponzor Mesna industrija "Bajra"  i zlatni sponzor, nova mobilna mreža u BiH  "Izi mobil".

{gallery width=150}gallery/simpozij13{/gallery}


 

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju posebnu pažnju posvećuje organizovanju akademskih i profesionalnih skupova u vidu simpozija i konferencija. U proteklom periodu održana su tri takva skupa, i to:

  1. Međunarodni simpozij pod nazivom ¨Prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe i novi modeli upravljanja razvojem turizma ¨, održan na Vlašiću, 14. i 15. marta 2008. godine;
  2. Međunarodni naučno-stručni skup pod nazivom ¨ Evaluacija prirodne i kulturno-historijske baštine u funkciji razvoja turima sa posebnim osvrtom na grad Visoko i Centralnu Bosnu ¨, održan u Visokom, 15. i 16. oktobra 2009. godine;
  3. Međunarodna konferencija pod nazivom ¨Uloga korporativnog menadžmenta u održivom razvoju savremenog turizma¨, održan u Neumu, 24. i 25. septembra 2010. godine.
  4. Međunarodni naučnostručni simpozij pod nazivom "Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja", 17. i 18. maja 2013. godine.

Održavanje sličnih skupova planirano je i u narednom periodu u skladu sa akademskim kalendarom. Realizacijom ovakvih skupova Fakultet ima za cilj usavršavanje znanja učesnika kao i doprinos razvoju uže i šire društvene zajednice.
Radovi učesnika su objavljeni u časopisu Univerzitetska hronika. Jedan od osnovnih ciljeva radova objavljenih u ovom časopisu jeste afirmacija novog pristupa menadžmentu u turizmu: internacionalnog, etičkog, ekonomskog, tehničko-tehnološkog, inovacijskog, informatičkog, kulturnog, historijskog. Na ovaj način raspoloživi resursi naše zemlje biće prikazani u novom svjetlu što će doprinijeti bržem prevazilaženju negativnih efekata recesije i povećanju ekonomskog rasta i prosperiteta.

 

 1. MEĐUNARODNA
NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA
 2. MEĐUNARODNA
NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA
 hronika univerz  uni hronika1
 „Prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe i novi modeli upravljanja razvojem turizma“ Vlašić, 15. i 16. mart 2008.  "Evaluacija prirodne i kulturno-historijske baštine u funkciji razvoja turizma, sa posebnim osvrtom na centralnu Bosnu", Visoko, 15. i 16. oktobar 2009.
   
3. MEĐUNARODNA
NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA:
4. MEĐUNARODNI
NAUČNO-STRUČNI SIMPOZIJ
 hotel neum Slika naslovnice 
„Uloga korporativnog menadžmenta u održivom razvoju i u razvoju savremenog turizma“ 25. i 26. Septembar 2010.god. „ "Inovacije u obrazovanju, poduzetništvu i turizmu u funkciji prevazilaženja krize i ubrzanog razvoja.", 17. i 18. Maj 2013.