I. Semestar (obavezni zajednički predmeti za sve smjerove)

Metodologija naučnoistraživačkog rada

Savremeni menadžment

Kvantitativne metode u ekonomiji  i menadžmentu II

Menadžerska ekonomija

Upravljanje projektnim ciklusom

Evropski menadžment

Revizija i revizijsko izvještavanje

II. Semestar (obavezni i izborni smjerski predmeti)

Korporativno upravljanje

Organizacijsko ponašanje u modernim korporacijama

Ekonomija javnog sektora

Teorija odlučivanja

Upravljanje finansijskim odlukama i rizicima

Upravljanje investicijama

Međunarodne finansije II

Savremeni komparativni ekonomski sistemi

Međunarodno poslovno pravo

Upravljanje projektnim ciklusom

Procjena vrijednosti preduzeća

Međunarodni marketing II

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top