Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Damira Muhića, MA pod nazivom:

Konkurentnost bosansko – hercegovačke drvne industrije na svjetskom tržištu"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 05.05.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Irmeline Karić, MA pod nazivom:

Evaulacija mobinga i stresa kod medicinskih sestara i tehničara u javnim zdravstvenim ustanovama  FBiH"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 17.02.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Dragana Radojčića, pod nazivom:

Proces globalizacije i međunarodna finansijska saradnja"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 24.02.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske diseretacije kandidatkinje mr. Suzane Mirosavić pod nazivom:

Uloga i značaj finansijskog tržišta u integraciji nacionalne u međunarodnu ekonomiju

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 02.03.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top