Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Irmeline Karić, MA pod nazivom:

Evaulacija mobinga i stresa kod medicinskih sestara i tehničara u javnim zdravstvenim ustanovama  FBiH"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 17.02.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Dragana Radojčića, pod nazivom:

Proces globalizacije i međunarodna finansijska saradnja"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 24.02.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 


U skladu sa članom 39. Pravila studiranja za III ciklus studija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku, doktorska disertacija kandidata mr. Damira Muhića pod nazivom: 

"Konkurentnost bosansko - hercegovačke drvne industrije na svjetskom tržištu"

stavlja se na uvid javnosti putem Univerzitetske biblioteke. Nije dozvoljeno iznošenje niti kopiranje disertacije ili dijela disertacije. Disertacije će biti izložena najmanje 15 dana, počevši od 10.02.2018.

 

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top