Smjerovi Opći menadžment, Poslovna ekonomija i Kvantitativna ekonomija

Metodologija naučnog rada u ekonomskim istraživanjima

Upravljanje inovacijama

Kvantitativne metode za naučna istraživanja

Strateško poslovno odlučivanje

Napredna makroekonomija

Primjena  matematskih metoda i modela u ekonomiji i menadžmentu

Načela ekonometrije i primijenjena ekonometrije

Izazovi menadžmenta za 21. vijek

Globalizacija svjetske ekonomije

Poslovna psihologija:

Ličnost i kompetencije

Psihološko testiranje, selekcija i razvoj kadrova

Rad i mentalno zdravlje

Poslovna komunikacija i socijalna interakcija

Socijalna psihologija

Integrativni pristup nastanku psihičkog poremećaja

Savremeni menadžment u obrazovanju

Savremeni menadžment u zdravstvu

Psihologija sporta

Napredni menadžment ljudskih resursa

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top