• PRVI CIKLUS STUDIJA - DODIPLOMSKI STUDIJ

- Za redovne studente cijena školarine je 2.200 KM

- Za vanredne studente cijena školarine je 2.600 KM

- Obnova godine studija iznosi 300.00 KM

 

Posebne pogodnosti za redovni studij:

- studentima koji prenose ispite sa drugih fakulteta, kao i studentima slabog materijalnog stanja

- popust može odobriti Uprava fakulteta

 

  • DRUGI CIKLUS STUDIJA - MASTER STUDIJ

- Za jednu godinu studija ( 4+1) cijena školarine 3.500 KM

- Za dvije godine studija (3+2) cijena školarine 5.300 KM

 

  • TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

- Cijena školarine za doktorski studij 14.000 KM

 

U akademskoj 2019/2020. godini cijena izdavanja i štampanja diplome, cijena troškova odbrane završnog rada i cijena učlanjenja u biblioteku, iznosi:

Cijena izdavanja i štampanja diplome - 100.00KM

Cijena troškova odbrane završnog rada (dodiplomski studij) -  300.00KM

Cijena učlanjenja u biblioteku – 20.00KM

- Troškovi školarine za sva tri ciklusa studija  plaćaju se u tri rate  ili prema dogovoru sa  Upravom fakulteta.

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top