Profesori, asistenti i studenti Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju posjetili su 17.05.2018.godine Sajam kineskih visokoškolskih obrazovnih institucija koji je održan u hotelu Holiday. Sajam je okupio preko 300 studenata, predstavnika drugih fakulteta i univerziteta u BiH, i predstavnika Vlade. Na početku Sajma gosti su upoznati sa ponudama institucija iz oblasti obrazovanja, u smislu: naučne saradnje, zajedničkog učešća na seminarima, konferencijama, stipendiranja i razmjene studenata, internship programa, te spremnosti istih da vlastite studente upisuju na bh.univerzitete i srednje škole. Na Sajmu je predstavljeno preko 20 kineskih visokoškolskih obrazovnih institucija koje su iskazale volju za saradnju sa Fakultetom za menadžment i poslovnu ekonomiju. Studenti našeg Fakulteta, koji imaju ambiciju studirati u inostranstvu, dobili su brojne informacije o stipendijama za studiranje na fakultetima u Kini.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju je jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji je imao svoj promotivni pult na ovom prestižnom Sajmu, što je još jedan pokazatelj proaktivnosti ovog Fakulteta. Na Sajmu su izloženi studijski programi koji postoje na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju, te su podjeljeni promotivni materijali učesnicima Sajma.

 

Slika 002

Slika 001

Slika 003

Slika 004

Slika 005

Slika 006