Dana 16.05.2018. godine, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju posjetila je delegacija predstavnika kineskih visokoobrazovnih institucija. Sastanak je imao za cilj saradnju Univerziteta u Travniku sa kineskim univerzitetima, razmjenu studenata i akademskog osoblja, te zajednički rad na projektima. Prilikom susreta, prvo su se predstavili domaćini, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku. U toku prezentacije naglašeno je da Univerzitet u Travniku posjeduje akreditaciju, te da se vrši upis studenata na sva tri ciklusa – dodiplomski sudij, postdiplomski (master studij), kao i na doktorski studij. Nakon toga, predstavili su se i predstavnici kineskih univerziteta, koji su govorili o svojoj historiji, studiranju na univerzitetima u Kini, kao i o želji za sklapanje saradnje sa Fakultetom za menadžment i poslovnu ekonomiju. Na samom kraju sastanka upriličeno je zajedničko fotografisanje i razmjena vizit kartica.

 

Slika 073

Slika 010

Slika 013

slika tarik 1