Dana 12.05.2018. (subota) na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku održano je zajedničko predavanje tri nekadašnja ambasadora Bosne i Hercegovine. Gostujući ambasadori bili su:

-     dr. Jugoslav Jovičić – nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, te ministar svjetnik u EU i NATO u Briselu, a trenutno profesor na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku,

-      dr. Slobodan Šoja – bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj i Egiptu,

-    dr. Srđan Ljubojević – bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Grčkoj te pomoćnik direktora u Direkciji za evropske integracije BiH; inače redovni profesor Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci. 

Uvaženi ambasadori su govorili o vlastitim iskustvima u toku diplomatskih mandata, pozitivnim i negativnim stranama ovog poziva, kao i o izazovima pred kojima se nalazi Bosna i Hercegovina na putu ka punopravnonom članstvu u Evropskoj Uniji. Ambasadori su također naglasili značaj ekonomske diplomatije i, s tim u vezi, nužnost ovladavanja potrebnim znanjima i vještinama pregovaranja. 

Pored navedenog, osvrnuli su se na trenutni status Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja Zapadnog Balkana u procesu evropskih i evro-atlanskih integracija. Studenti koji su bili u amfiteatru Fakulteta sa zanimanjem su pratili izlaganja uvaženih ambasadora. Po završetku njihovih izlaganja postavili su više pitanja, među kojima su dominirala ona koja se tiču uloge ambasada, misija i konzularnih predstavništava u pogledu predstavljanja BiH i njene privrede, kao i pružanja pomoći našim građanima u inostranstvu prema odredbama Bečke konvencije. Na kraju predavanja, upriličeno je zajedničko fotografisanje.

 

Slika 008

Slika 031

Slika 034

Slika 047

Slika 051

Slika 071

Slika 093

Slika 102