Promovisano oko 200 diplomanata, magistranata i doktoranata 

image006

                                                                             

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku 15. aprila 2018. godine održana je svečana promocija oko 200 svršenika prvog, drugog i trećeg ciklusa studija. Diplomu visoke stručne primilo je 140 bachelora, 40 magistara iz posljednje tri generacije i pet doktora nauka. Rektor Univerziteta u Travniku prof.dr. Rasim Dacić na početku svečanosti čestitao je diplomantima, magistrantima i doktorantima na postignutom uspjehu i napomenuo da su njihove diplome prepoznatljive u svijetu. Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju egzistira 12 godina i radi u okviru akademskog sistema Bosne i Hercegovine te je potvrdio svrhu svog postojanja. Dekan Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju prof. dr. Namik Čolaković kazao je nešto više o važnosti nastavka procesa akreditacije novih studijskih programa. „Mnogo je diplomanata, magistranata i doktoranat prošlo kroz ovaj Fakultet i na taj način su realizirali svoje želje i ambicije u okviru pronalaženja svog budućeg posla odnosno unapređenja postojećeg radnog okruženja. S druge strane mi se nadamo da ćemo u budućnosti proces akreditacije studijskih programa uspješno realizirati. Prvu institucionalnu akreditaciju smo uspješno realizirali 2016. godine. Ali mi se ne želimo zaustaviti na postojećem, nego idemo dalje i sve buduće reforme studijskih programa na svim ciklusima studija će biti usaglašene sa potrebama tržišta, sa namjerom da se poveća zastupljenost onih nastavnih disciplina koje su imanentne savremenoj ekonomiji. “, smatra dekan Čolaković. Na svečanosti prisutnima se obratio voditelj master i doktorskog studija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju prof. dr. Zećir Hadžiahmetović te uputio čestitke diplomantima, magistrantima i doktorantima. „Misija i vizija ovog fakulteta jeste izvrsnost obrazovanja, internacionalizacija, davanja značaja odgojnoj komponenti i karakteru narodnog univerziteta dostupnog svim socijalnim i nacionalnim strukturama te spremnost za reforme“, ističe profesor Hadžiahmetović.              

Svojim prisustvom svečanu ceremoniju uručenja diploma uveličao je i Zoran Matošević, pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku u Vladi Srednjobosanskog kantona koji je u svom obraćanju čestitao je studentima i njihovim roditeljima što su stigli do svog cilja.         

Univerzitet u Travniku prvi je privatni univerzitet u BiH po broju studenata, broju uposlenog kadra - nastavnog i administrativno-tehničkog osoblja, prostoru koji se nalazi u vlasništvu ove visokoobrazivne institucije ali i drugim relevantnim pokazateljima. Univerzitet je prepoznat kao vodeća visoobrazovna institucija koja svojim radom doprinosi ubrzanju procesa evropskih integracija i podizanju međunarodnog ugleda Bosne i Hercegovine u oblasti ekonomije, društvenih i humanističkih nauka, kulture i sporta. Nosilac je brojnih priznanja među kojima se nalazi i evropska Plaketa za najbolji univerzitet u BiH, kao i posebno priznanje „Stvaratelji za stoljeća“ za doprinos razvoju poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi. Od akademske 2016/2017. godine Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju organizuje i dislociranu nastavu u Tuzli gdje je izgrađen novi, po evropskim standardima urađen objekat.

Univerzitetska diploma otvara jedno sasvim novo poglavlje u životu, ali ona i obavezuje. Sigurni smo da će naši diplomanti i magistranti nastaviti ovim putem, putem znanja i spremno odgovoriti izazovima koji pred njima stoje, izazovima života.

image001

 

image003

image005