BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Vlade SBK broj: 01-02-474/17 od 26.6.2017. godine, Odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-14395-1/17 od 12.6.2017.godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku

u akademsku 2017./2018. godinu

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU

(Azapovići 439, Kiseljak)

I DISLOCIRANA NASTAVA U TUZLI

(Maline bb, Živinice)

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenta za Kiseljak: 180

Broj redovnih studenata za dislociranu nastavu u Tuzli: 100

Broj vanrednih studenta za Kiseljak (uključujući i studenate za učenje na daljinu): 180

Broj vanrednih studenta za dislociranu nastavu u Tuzli (uključujući i studenate za učenje na daljinu): 100

-          OPĆI MENADŽMENT

-          POSLOVNA EKONOMIJA

-          MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU

-          POSLOVNA INFORMATIKA

-          MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 120

Broj studenata za dislociranu nastavu u Tuzli: 35

-          OPĆI MENADŽMENT

-          POSLOVNA EKONOMIJA

-          FINANSIJSKI MENADŽMENT

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata za Kiseljak: 10

Broj studenata za dislociranu nastavu u Tuzli:10

-          OPĆI MENADŽMENT

-          POSLOVNA EKONOMIJA

-          KVANTITATIVNA EKONOMIJA

-          POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Broj stranih studenata za Kiseljak: 120

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

  1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
  5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
  6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
  7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:

-          Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju - studentska služba u Kiseljaku: 030/878-045, fax: 030/878-046, studentska služba u Živinicama: 061/317-225, menadžment Fakulteta : 061/172-158;

Adresa: Azapovići 439, Kiseljak, Maline bb, Živinice; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.fmpe.edu.ba

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top