unnamedFakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku 23. aprila bio je mjesto održavanja svečane promocije diplomanata, magistranata i doktoranata. Tom prilikom diplome je primilo 170 studenata, generacije 2015/ 2016. akademske godine, bachelora iz oblasti općeg menadžmenta, poslovne ekonomije, poslovne psihologije, menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, kao i poslovne informatike. Na početku svečanosti prisutnima se obratio rektor Univerziteta u Travniku, prof. dr. Rasim Dacić koji je čestitao svim dobitnicima diploma. Istakao je važnost visokog obrazovanja za Bosnu i Hercegovinu. „Još uvijek je samo pet posto stanovništva u BiH sa visokom stručnom spremom tako da ne postoji hiperprodukcija. Obrazovanje je potreba, a ne kako što neki smatraju da je to obaveza“, ističe Dacić.

Prisutne je pozdravio i dekan Fakulteta, vanredni profesor dr. Namik Čolaković, kao i voditelj master i doktorskog studija na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju prof. dr. Zećir Hadžiahmetović. U ime Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Srednjobosanskog kantona prisutnima se obratio pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport SBK, ističući značaj procesa akreditecije univerziteta u BiH.

Diplome koje su uručene su usklađene sa postojećom zakonskom regulativom iz oblasti visokog obrazovanja, te je studentima na taj način obezbijeđena potrebna prepoznatljivost i prohodnost u evropskom akademskom prostoru.

Priznanje za studenta generacije Drugog ciklusa studija dobila je studentica Medina Mešanović koja je master studij na smjeru Poslovna ekonomija završila prosječnom ocjenom 8,75. Pohvalu za studenta generacije Prvog ciklusa studija dodijeljeno je studentici Džani Kapić koja je završila dodiplomski studij na smjeru Poslovna psihologija sa prosječnom ocjenom 9,91 te je dobila priznanje za najbolju studenticu na Fakultetu.

 Ceremonija je završena tradicionalnim bacanjem kapa u zrak.

 

Slika 001Slika 004Slika 005    unnamed 2

 

 

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top